Ansprechpartner

Contactez ACM

Geschäftsführung


SCHRAUBEN Gerhard

Co-Founder & Board Member


VEITHEN Erwin

Financial Director

+32 (0) 80 310 151

erwin.veithen@acmetall.com


THOMAS Pierre Frédéric

Technical Director / IWE

+32 (0) 80 310 148
pierre.frederic.thomas@acmetall.com 

Verkauf & Beratung


HÜWELER Gabriel

Sales & Technical Advice

+32 (0) 80 310 114
gabriel.hueweler@acmetall.com


ZEIMERS Werner

Sales & Technical Advice

+32 (0) 80 310 115
werner.zeimers@acmetall.com


CREMER Marc

Project Manager & Sales Support

+32 (0) 80 310 126
marc.cremer@acmetall.com 


ZEIMERS Sacha

 Sales of Laser and Sheet Metal Department

+32 (0) 80 310 147
laser@acmetall.com


VEITHEN Birgit

 Laser & Sheet Metal Processing

+32 (0) 80 310 127
laser@acmetall.com 

Technisches Büro


MELOTTE Jean

Project Engineer

+32 (0) 80 310 129
jean.melotte@acmetall.com 


HANSEN Andreas

 Project Manager

+32 (0) 80 310 123
andreas.hansen@acmetall.com 


BRÜLS Stefan

 Project Manager

+32 (0) 80 310 146
stefan.bruels@acmetall.com 


GENTEN Werner

 Project Manager

+32 (0) 80 310 125
werner.genten@acmetall.com 


HEINEN Gérald

 Project Manager

+32 (0) 80 310 122
gerald.heinen@acmetall.com 

Produktion


KREINS Andreas

Production Planner

+32 (0) 80 310 118

werkstattleiter@acmetall.com


BACKES Denis

Welding Workshop Manager

+32 (0) 80 310 120

denis.backes@acmetall.com


HEINDRICHS  Andy

Welding Workshop Manager

+32 (0) 80 310 158

andy.heindrichs@acmetall.com

Sekretariat


SCHRAUBEN Deborah

 Reception & Administration

+32 (0) 80 310 110
sekretariat@acmetall.com 

Buchhaltung


KOHNEN Franck

 Financial Management

+32 (0) 80 310 154

buchhaltung@acmetall.com


LANGER Angie

 Financial Administration

+32 (0) 80 310 155

buchhaltung@acmetall.com